Forsiden

Velkommen til Fjordkoret,

som er et amatørkor med ca. 40 medlemmer.

Fjordkoret i Frederikssund har eksisteret siden 1980 - alle årene med Bo Davidsen som dirigent. 

Repertoiret er meget varieret, og koret medvirker ved koncerter, julekoncerter og store musikarrangementer.

Fjordkoret øver mandag aften kl. 19-21 på Frederikssund Gymnasium, og sæsonen starter sidste mandag i august og slutter med en forårskoncert i april eller maj. Kontingent for 2016/17 er 1000 kr.

Næste optræden: Caféconcert i Elværket den 2. nov. 2017 kl. 19:30. Fri Entre.(Syng Dansk...)

Medlemsinformation: Lydfiler og noder, medlemsliste, bestyrelsesreferater & Scrapbog